Přihlášení zákazníka

Ubytování

  

 

Storno podmínky

jsou platné pro penzion AL Capone Mníšek, Pražská 1617, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika.

Úvod:
 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatel penzionu).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje dohodnutou smluvní pokutu mezi ubytovatelem a objednavatelem.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat zálohu na ubytování, splatnou nejpozději 21 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak. Objednavatel je povinen vyúčtovanou zálohu uhradit.
 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:
 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace 13 – 10   dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 20% z celkové ceny pobytu.
 3. Při zrušení rezervace 9 – 5 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
 4. Při zrušení rezervace 4 – 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 5. Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 6. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
 7. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

V   případě, že nebyla zaplacena záloh a  ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel vůči objednavateli právo  na úhradu částky ve výši storno poplatků. Objednavatel je povinen účtovanou částku stornopoplatku ubytovateli na základě vyúčtování zaplatit. Nebo si může ubytovatel tuto částku strhnou rovnou z   účtu klienta.

  Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 11. 11. 2018.
 2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na   potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (e-mail, dopis), které je potvrzeno ze strany ubytovatele.
 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.
 6. Objednáním ubytování objednavatel s těmito storno podmínky zcela souhlasí a akceptuje je.

 

 

Vyhledat
dostupné pokoje

Pokoj 1
Save
Uživatelská nastavení pro cookies
Aby na tomto webu běželo vše jak má, potřebujeme Váš souhlas s používáním Cookies. V nastavení můžete přizpůsobit soubory cookie dle kategorií v souladu s vlastními preferencemi.
Povolit vše
Odmítnout vše
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webu. Nemůžete je zakázat.
Vik Booking
Tento soubor cookie používá náš online rezervační systém k ukládání nezbytných informací pro proces rezervace.
Povolit
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Povolit
Odmítnout